iImigwan ki patisipe nan kou de kapasitasyon

Home / Noticias / iImigwan ki patisipe nan kou de kapasitasyon

iImigwan ki patisipe nan kou de kapasitasyon

Pou nou felisite ak inisyasyon  la boral saa  ak tout imigwan ki  abite nan kominn nan , kite  asiste nan kou  teknik saa  ki se konfesyon e koupe , koman abiye, espesyalman pou sa yo ki te tre enterese pou apwann  fe gwogre kom  yon komasman pou devlope yon konpany ki relasyoneak yon tamatik.

Nan kou saa elev  de perou, bolivi, haiti , e plis anko  kek nan yo te realize koua ak yon gwan eksperyans  .ide mwen se yon negoz , ki ekzekite pa ideaktif, kote li bay tout zouti ki te nesse pou elev yo te kapab byen apwann travay y0.

Nan finisman koua  tout mounn ki te patisipe yo resevwa materyel pou yo kapab travay la kay yo ,ki se yon machinn  akoud.

Tout tip aktivite sa yo ,make yon politik mounisipal  e entegwasyon entekilturel, e nou la  pou nou ka genere  nouvo opotinite de travay , se toujou majistra  Rodrigo Delgado.

PLIS ENFOMASYON  WWW.CENTROIDEACTIVA.CL

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search