Nan estasyon Sanrtal nou enkli nan espo se yuon realite

Home / Noticias / Nan estasyon Sanrtal nou enkli nan espo se yuon realite

Nan estasyon Sanrtal nou enkli nan espo se yuon realite

Avek yon motif  mondyal de  foutbol e tenis o chili 2017 kap diskite nan semenn nan , nan polidepotif jean beausejou kap realize yon clasifikasyon de imigwan :avek prezans Majustra ki se Rodrigo delgado, jwe de aleman ,haiti,china,Rep Dom espanya ap chache kompli rev li nan gwan prezantasyon peyil nan chanpyona mondyalis saa.

Nan kominn saa nou genere anpil aktivite pou tout etrange yo , pou yo kapab jwenn yon meye posibilite de entegrasyon .Nou gen konviksyonke espo se yon gwan mote pou nou ka enkli tout kilti.Sa se yon meye opotinite pou nou kapab genere yon nouvo espas pou tout chilyen yo patage ak imigwan yo egperyans lavia  e kek istwa, de chef kominn nan. 

Antre jwe yo kap patisipe nou genyen Francisco,”Murci”, Rojas, mondyalis  depi anfrans  98, ki fe yon sel ekip ak Frank Lobos ki rekonet kom ansyen jwe kolo kolo.

La sosyasyon de foutbol Tenis e mounisipalida (o ) meria ,Estasyon Santral envitew nan mondyal  foutbol Tenis saa kap realize le 5 ,6, 7 e 8 de oktob se final anfas Estasyon ferrocarriles

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search