Fam ayisyen paticipe nan yon gwan enfomasyon pwevansyon sou kanse de ManMAN.

Home / Noticias / Fam ayisyen paticipe nan yon gwan enfomasyon pwevansyon sou kanse de ManMAN.

Fam ayisyen paticipe nan yon gwan enfomasyon pwevansyon sou kanse de ManMAN.

Kom yon pati de kanpay i kontre kanse de ManMan pou lodi konpayi , mounisipalida Estasyon Santral organize yon moman fomasyon de pwevansyon , dirige ak yon gwoup fam imigwan.

Nan moman de fomasyon saa,kite dirige pa mis camila  concha de enstitut nasyonal de kanse ,li te vweman enterese l poul te bay yon gwan enfomasdyon ak tout ManMan ki andange ak viris saa kap fe ray , malgwe tou, kote yo pa ka konnen kote li soti,e si yo ta konnen pi gwo sentom li genyen , pa egzanp alterasyon nan kow a ak nan tete a kap vire antout pwent tetea.

Nan distans saa , nou mande yon oteegplorasyon e yon realizasyon de mogwafi se kek metod ou kapab utilize pou ka rankontre kek sentom ki paret nan menm fason an . Nan menm prev sa ki se memogwafi ali fasilitew gen kek rezilta pou ka anpechel vinn pi fo , nou rekomandew pou fe anpil atansyon ak metod saa ,chak ane de apati de 40 ane .

Anfin aktivite sa yo se kek plis de tout lot aksyon líder mounisipalida yo te gen poul te realize nan mwa oktob la , kote nou fe kado 150 memogwafi  konpletman gwatis ak vwazen ki nan kominn nan.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search