Estasyon santral antisipe pou fet Noel avek kachoureow o vye bagay.

Home / Noticias / Estasyon santral antisipe pou fet Noel avek kachoureow o vye bagay.

Estasyon santral antisipe pou fet Noel avek kachoureow o vye bagay.

  •  Samdi 16 de desanm , nan yon gwan aktivite gwatis, Marcelo ak tout zanmil y0ap patisipe  gwan ou piti avek kek tem ki make twa generasyon.

Avek yon gwan cho clasik ki se gwopwam infantil de televizyon,donk , mounisipalida Estasyon Santral ,lanse tout aktiveti Noel 2017.Gato juanito ,e konseye Wensceslao ,epidemi ,mouch, Chanchoman e Zankoud Drakoulon se sa ki fe pati chapit la kote lap fe danse mil timounn ak gwan mounn ,ansanm ak tout paran yo  Samdi 16 Desanm  a 8:00pm

Aktivite saa nou espere 5 mil timounn kap vin asiste , kap realice nan teren club depotif real aeropuerto ki sitye nan ru TAITAO.#5835 nan okazyon saa Majistra Rodrigo Delgado ap fe yon gwan envitasyon ak tout fanmiy, ak tout timounn  vinn rejwi ansanm , vwe motif aktivite saa se pou fe fanmiy yo santi yo ansekirite e  yo , pou yo vinn patisipe ansanm.

Tout asistan yo kapab rejwi ak mizik, blab, kado,  ak anpil sipriz, kote timounn yo ap santral aktivitea. Pot la ap ouve apati de 6:00 pm.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search