Fe transmite lisans pou kondwi (Trámite para obtener licencia de conducir )

Home / Fe transmite lisans pou kondwi (Trámite para obtener licencia de conducir )

Bagay ou bezwen pou kapab genyen lisans pou ka kondwi ki se clas B

Ki kote ou ka jwenn Lisans clas B pou ka kondwi?
Ou dwe ale nan direksyon de transt ki nan mounisipalida korespondan a direksyon kotew retea.

(Depatman de transit e traspot piblik e Sekrete 226773591)

Ki tip de lisans clas B ?
Egziste Lisans pwofesyonel, no pwofesyonal e espesyal.
La Lisans clas B korespon mounn ki pa pwofesyonel e se pou machinn motorize yo ki gen 3 o 4 wou pou transpo patikulye , ki gen yon kapasite 9 mounn ou byen chaj ki pese 3.500 kilogwam.

Ki bagay ou bezwen ki nesese pou ka gen Lisans kondwi pou premye fwa?

  • Setifika de edikasyon basik
  • Kane de Idantite
  • Ou dwe gen 18 ane ,egsepte 17 ane .
  • Ezamen teorik egzamen pwatik
  • Egzamen medikal psikotekniko e de zye

Si m gen 17 ane ¿ koman m kapab gen Lisans clas B?
Bay kredi kew etidye nan yon ekol de kondwikte e avek otorizasyon note de paranw.

Ki pri Lisans clas B a koute ?
Anplis pri tout foto gwafi, mounisipal la touche pou Lisans clas B a:0.51UTM. (Anviwon$24.000-)

Konbyen tan sa dire?
Li tre varyab, sa depann de mounisipalida. Pou an general, apre yo fin fe egzamen Lisans clas B YAP BA OUL PANDAN JOUNEN AN .
Lisans pou kondwi ki se clas B a dire 6, ane

 

Start typing and press Enter to search