Ofisina entekultirel (Oficina Intercultural)

Home / Ofisina entekultirel (Oficina Intercultural)

De ako e politik ki enkli e ki antet mounisipal la yo kreye yon biwo , Estasyon entekiltirel, pou nou kapab resevwa tout vwazyen etrange , kap chache generalman yon apwi enklisyon sosyal :

  • Oryantel lel rive nan entegwasyon vwazen imigwan
  • Pwevwa yon bon konpatisan
  • Yon gid nan pwose de regalizasyon migatwa
  • Pou tout poblasyon nasyonal la sou kesyon travay.
  • Pou gen pou misyon  y obgektif pwogwam pou tout imigwan

Oryante e bay apwi ak trasasyon vwazen imigwan ki nan kominn Estasyon Santral,a yon meye lavi . Fasilite e pwevwa akse a tout benefis ke gouvenman bay nan lokalitea ak tout nouvo abitan kin an kominn nan

Benefis ki gen akse

1.- Biwoa bay yon kou espanyol chak mekredi de 10:00a 12:00 direksyon kou a se manuel Thompson 4308,kou saa pa gen anyen pouwe ak sitiyasyon e kondisyon imigwatwaa ke w genyen antanke nouvo vwazen , ou ka vini pou ka preparew.

2.- Kou espanyol chak jeudi 10:30 a 12:30 nan direksyon saa coronel souper 4844,kou saa kel ke swa sitiyasyon imigwasyonw  si tou siw fek rive nan peyia.

3.- Men yon lot kou espanyol nou gen pou ou se chak mekredi e chak jedi a 19 :pou rive 21.00 , nan manuel Thompson 4308 nan kou saa ou dwe gen dokuman legal paske se yon dezwem nivo li ye pou yo kapab evalye nivo espanyol ou .pou kou saa ou dwe gen kane chilena, o viza tanpore antransmite.

4.- Yon oryantasyon direk nan kominn nan epi ou dwe gen yon setifika rezidans ki mansyone kew rete nan kominn nan .

5.- Nou bay oryatasyon  koman w kapab ranpli fomile ke biwo imigwasyon an bay pou ka jwenn yon pemisyon rezidans

6.- Nou gen asistan sosyal, ki pou evalye kelkeswa det ou genyen kon gouvenman an ,atrave yon enfomesosyal , se mounn ki gen egparyans nan domenn nan. Nou resevwa a tout etidyan de kinde a 4 em.

7.- Apwi ak tout timounn ki poko gen 18 ane oryantasyon   transmitasyon de viza etidyan kelkeswa jan sitiyasyon migwatwa pawanl ye .Ou dwe reyini tout dokiman yo mandew yo ,se paul kap revize yo dapre fomilea pou l we si yo pa manke : atreve de yon pwogwam ekol nou tout ,la  Apwi e oryantasyon sosyal ak asistan sosyal pou fe swit ak tout nesesite ki nan kominn nan .

8.- Apwi e oryantasyon komanw kapab  komanse yon devlopman pesonel.

 

Ofisina entekultirel (Oficina Intercultural)

Telefonn: 227781157

Direksyon: Manuel Thompson #4308

 

Start typing and press Enter to search