KOMAN OPERATIF NAN TEREN POU FE EVALYASYON KON ENFLIYANS

Home / Noticias / KOMAN OPERATIF NAN TEREN POU FE EVALYASYON KON ENFLIYANS

KOMAN OPERATIF NAN TEREN POU FE EVALYASYON KON ENFLIYANS

Duran matin an ,anfas mounisipal la , yap realize yon lansman de kanpay de vaksen nan la ri kont vuris de enfliyans.
Yon apel pou tout mounn pwan vaksen nan yon fom de pwoteksyon pou sante tout fanmiy lan, e se sel mwayen pou kapab evite l, e pwotegew kont tout vuris sa yo ki kapab kontaminew.se yon gwan responsabilite nou genyen anfas tout gwo dange sa yo.

KI MOUNN KI KA PWAN VAKSEN AN ?

-Mounn ki ansent apati de 13 semennde gestasyon .
-Ti gason e ti fi antre 1/5 años
-Tout adil mage de 65 años
-Maladi kronik

Operatif de evalyasyon

Dat
Le
Lye
Mekredi 11 de avril
Le 10-15 hr
Anfas meria Alameda 3920
Vandredi 13 de avril
Le 10-14 hr
Mache kourakabi, kourakabi ki nan palselaa
Lundi 16 de avril
Le 10-15 hr
Kafou Alameda /Gral velasquez
Mekredi 18 de avril
Le 10-15 hr
Estacion Central  Metro Ecuador
Vandredi 20 de avril
Le 10-14 hr
Resgist sivil obispo Manuel Umaña #50
Lundi 23 de avril
Le 10-15 hr
Anfans Meria  A lameda 3920
Mekredi 25 de avril
Le 10-15 hr
Estacion  Metro Pajalito
Vandredi 27 de avril
Le 10-15 hr
Kafou  Alameda / Gral.Velasquez
Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search