Majistra (Alcalde)

Home / Majistra (Alcalde)

Nap kontinye travay pou yon gwan kominn

Rodrigo Delgado Mocarquer de pwofesyon sikolog, 43 ane,kite direkte de direksyon de pwogwe kominote de Mounisipal de Estasyon santral diran denye 8 ane ,li de kouvri yon gesyon , ki tre enpotan nan kolaborasyon nan pwogwe sosyal ki nan kominn saa .Younn nan pigwo dezil se creye yon enplantasyon depatman  laboral e fome pwodiktiv local,ki pat janm egziste nan Estasyon Santral.

Plis ide…..bagay ki konkretize nan Estasyon Santra:

  • Nou mete plis móvil e bekann de sekirite. Ogmantasyon kamera de vijilans e nou modifye tout pwogwam prevansyon drog.
  • Nou enstale nan tout ri ki nan kominn  nan nouvo lumye  plis de 8 mil.
  • Nou egzekite pwoge de reparasyon de kote mounn ap mache epi fe yo pli laj ke 20 denye ane.
  • Inogirasyon famasi e premye laboratwaa kominn chili plis ke 12 mil vwazen enskri.
  • Plis de 500 fanmiy kompli rev yo deske yo gen kay pa yo , san yo pa abandone kominn nan.
  • Aplipre  de 2 milaktivite  dirige pou tout adult maje relasyon avek espo,travay, kulti e antreteni.
  • Apwouve konstiksyon de premye Sant kultirel nan kominn nan.

 

Start typing and press Enter to search