Telefonn Mounisipal la (Teléfonos Municipales)

Home / Telefonn Mounisipal la (Teléfonos Municipales)

Santral telefonik
226773400
226773500

Sekrete -Alcaldi
226773504
Alameda 3920 piso 2

Konseye Mounisipal e sekrete
226773408

Administrate mounisipal ,e sekrete
226773421

Relasyon piblik e sekrete
226773487

Lapres
226773572

Sekpla sekrete
226773545

Direksyon de netwayaj jiridik e sekrete
226773440

Diresyon de ev mounisipal
226773531

Depatman de enfraestrikti ekreraj piblik
226773519

Biwo de sanpsyon
226773534

wi
226773558

Direksyon de Administrasyon e finans sekrete
Sekrete
226773481

Trezorye mounisipal
226773481

Sevis general
226773454

Direksyon de netwayaj e omato Atansyon vwazen
6003003222
Sekrete
227306700
227306716
227306718

Direksyon de enspeksyon General e Sekrete
226773540

Biwo de sanpsyon ( komes etabli e lot)
226773541

Patant komesyal
226773499

Fiskalizasyon det e sanpsyon
226773507

Ru piblik
226773496

Sekirite sitwayen
227791757

Sevis de ujans
800800111

Operasyon e pwoteksyon sivil
227764241

Diresyon de pwogwe kominote e sekrete
226773446

Pwogre kominote
227414034

Kay fanm
227764075

Estasyon esprans
227785812

Sant de fanm
227798056

Juvenil
227766436

Biwo de touris sosyal komunal
227795044

Adilt maje
227764075

OPD
227648156

Preveni
227767053

Pwogre kultirel
227766436

Ideaktif
227761889

Pwogre sosyal
227306600

Estratifikasyon
227306651

Asistan sosyal
227306640

Soubsidyo
227306657

Seksyon abitasyonal
227306636

Lye de espot
227794406

Eport e rekreasyon
227792763

Pisin mounisipal
227792763

Ekol de tenis
227643339

Higenn ambyental
227769500

Depatman de Edukasyon
227760907

Bibliotek mounisipal
227769306

Depatman Egtraescol
227418751

Fome Pwodiktiv
227761889

KOSAM
227764239

Depatman de transit e traspot piblik e Sekrete
226773591

Pemisyon de sikilasyon
226773590

Lisans de kondwi
226773429

Juj polis lokal
1º Juzgado
226773597

2º Juzgado
226773443

Konseye local de esport kolodep
227794406

Start typing and press Enter to search