Ordinarias

img

Acta 1

img

Acta 2

img

Acta 3

img

Acta 4

img

Acta 5

img

Acta 6

img

Acta 7

img

Acta 8

img

Acta 9

img

Acta 10

img

Acta 11

img

Acta 12

img

Acta 13

img

Acta 14

img

Acta 15

img

Acta 16

img

Acta 17

img

Acta 18

img

Acta 19

img

Acta 20

img

Acta 21

img

Acta 22

img

Acta 23

img

Acta 25

img

Acta 26

img

Acta 27